Настоятелството на читалище "Просвета" Бургас , кв. Долно Езерово се състои от 3 члена :

1. Председател - Tодорка Стаматова Стоянова  - педагог   

Членове :

2. Светлана Янкова Янушева    - адвокат    
3. Златко Енчев Златанов           - 


Секретар        -   Донка Георгиева Димова 
Библиотекар  -  Христина Николова

Детско ателие по рисуване и приложни изкуства - Величка Колева
Английски език  - Марушка Тенева

 

 

Design: