Долно Езерово си има история
   

На 23.09.2003г в читалището бе представена книгата "Ваякьой Долно Езерово - летопис "  издадена от издателство Либра Скорп Бургас. Книгата е резултат от десетгодишния труд на Руска Жечева, Станка Радойнова, Елена Баева и Биню Дончев и бе издадена с любезната съдействие на Община Бургас, фирите Елан ООД Бургас, Стаге Бургас, СД Буржит Бургас, Жасмин - ТК АД Бургас, Бургоспласт Бургас , ЕТ Джи нова - Георги Джисов Бургас.

Историята на Долно Езерово можете да си закупите от читалищната библиотека в Долно Езерово.
 
 

"Зелено време" - резултат от един пленер


"Зелено време" е книжка, отразяваща резултатите от първия съвместен пленер на Детско ателие по рисуване и приложни изкуства-читалище "Просвета" Бургас и литературно студио "Митични птици" -читалище "Л.Каравелов" Бургас.

 

 

Design: